(0) 0.00€

Privātums

Personas datu aizsardzības atruna

morisson.lv (SIA Morisson) interneta veikalā pircējs ar savu piekrišanu sniedz savus personas datus, lai varētu noslēgt distances līgumu preces iegādei.

Pircējs morisson.lv reģistrējas, lai noslēgtu distances līgumu un norādītu savu preces piegādes adresi, e-pasta adresi tālākas informācijas saņemšanai, kas attiecas uz pirkumu, kontakta telefona numuru. Personas kods reģistrācijai morisson.lv nav nepieciešams un netiek prasīts. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto datu pareizību un morisson.lv pircēja sniegtos datus nepārbauda.

Pircējs sniedzot savus datus morisson.lv un piekrīt, ka morisson.lv šos datus apstrādā, lai reģistrētu pircēju kā interneta veikala lietotāju un sniegtu viņam atbilstošus pakalpojumus.

Bez pircēja piekrišanas nekādi dati netiek reģistrēti, par ko pircējs apliecina to pie reģistrācijas morisson.lv .

morisson.lv neizpauž pircēja datus un datus par veiktajiem pirkumiem trešajām personām.